МАНАСТИРА

 • 1.jpg
 • 001.JPG
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 0152.JPG
 • 0158.JPG
 • 1794.jpg

СТАРОЗАВЕТНА ТРОИЦА

svtroica

Начало

.

Христянското учение казва - Бог е един в три лица: Бог Отец, Исус Христос и Светия Дух. Светият Дух изначално произхожда от Бога Отца и пребивава в Сина. По своето достойнство Той не е по-ниско или по-високо от Отца и Сина,  но е равен на Тях. Бог Отец е Творец на небето и земята, Вседържител на Вселената. Той се въплащава на Земята в лицето на Бог Син - Христос, Спасителя на всички хора. Светия Дух е Божествената животворяща сила, изходяща от Отца. Една от трите главни икони, които трябва да има в дома. Пред иконата се молим за опрощение на греховете. Тя се смята за изповедална.


Молитва

 

Слава на Тебе, Боже наш, слава на Тебе!
Царю небесни, Утешителю,
Душе на Истината,
Който си навсякъде и всичко изпълваш,
Съкровище на благата и Подателю на живота,
дойди и се всели в нас
и ни очисти от всяка сквернота
и спаси, Благий, нашите души.

Светий Боже, Светий Крепки,
Светий Безсмъртни, помилуй нас!
(три пъти, с поклон до кръста.и кръстно знамение).

Слава на Отца и Сина и Светия Дух,
и сега и винаги и во веки веков.
Амин.

Пресвета Троице, помилуй нас,
Господи, очисти греховете ни,
Владико, прости беззаконията ни,
Светий, посети и изцели немощите ни,
заради Твоето име!

Господи, помилуй! (три пъти)

Слава на Отца и Сина и Светия Дух,
и сега и винаги и во веки веков.
Амин.


Празник

 

Денят на Света Троица /Петдесятница/ е един от най-важните празници в Православието.

Празнува се на 50-я ден от Пасха /Възкресение Христово/.

 

Tags: Манастир Света Троица, Етрополски манастир, Варовитец, Етрополе,